Căutat de multe ori

  • Lavete de curățare Mewa
  • Covoare de reţinere a uleiului

Zásady ochrany osobních údajů – sociální média

1 Jak zacházíme s osobními údaji?

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme velký význam. Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s našimi stránkami na sociálních médiích v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme zejména ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Rádi bychom posílili důvěru uživatelů v naši nabídku. Z tohoto důvodu chceme zprůhlednit nakládání s osobními údaji a podrobně vás informovat o zpracování vašich osobních údajů, jakož i o vašich právech. V těchto zásadách ochrany osobních údajů specifických pro sociální média se dozvíte, jaké osobní údaje jsou shromažďovány v rámci používání našich stránek na sociálních sítích a jak s těmito údaji a informacemi nakládáme.

2 Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit?

Jsme rádi, že navštěvujete stránky společnosti MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG (John-F.-Kennedy-Straße 4, 65189 Wiesbaden, telefon – centrála: +49 611 7601-0, fax: +49 611 7601-361, e-mail: info@mewa.de) na sociálních médiích. Společnost MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG (dále jen Mewa nebo my) je součástí skupiny společností Mewa s pobočkami v Německu, jakož i v evropském zahraničí.

Našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG Datenschutzbeauftragter John-F.-Kennedy-Straße 4 65189 Wiesbaden E-mail: datenschutzbeauftragter@mewa.de

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů v rámci platforem sociálních médií nesou v první řadě níže uvedení poskytovatelé platforem.

Pokud jsou na našich stránkách na sociálních médiích shromažďovány údaje, které jak poskytovatel příslušné platformy, tak i my zpracováváme a využíváme pro společné účely (např. v rámci analýzy nebo reklamy), jde o společnou odpovědnost poskytovatele a nás. V mnoha případech nejsme schopni tuto funkci deaktivovat. Se svými záležitostmi se proto můžete obrátit jak na příslušného poskytovatele, tak i na nás.

Na tzv. platformách sociálních médií máme různé stránky. Tyto stránky provozujeme u následujících poskytovatelů:

a. facebook

(Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irsko) Mewa Textilsharing: https://www.facebook.com/MEWADienstleistung/ Karriere bei Mewa: https://www.facebook.com/mewakarriere/ Mewa Textilsharing ITA: https://www.facebook.com/MEWAItalia/ Mewa Textilsharing Benelux: https://www.facebook.com/MEWABENELUX/ Mewa textilní sharing CZ: https://www.facebook.com/mewacz/ Se společností Meta jsme uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti podle čl. 26 GDPR (k nahlédnutí zde: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

b. Instagram

(Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irsko) Stránka Mewa: https://www.instagram.com/mewatextilsharing/

c. LinkedIn

(v EU, EHP a Švýcarsku: LinkedIn Ireland Unlimited Company, 2, Dublin, IE; mimo EU, EHP a Švýcarsko: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) Stránka Mewa: https://de.linkedin.com/company/mewa-textil-management Se společností LinkedIn jsme uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti podle čl. 26 GDPR (k nahlédnutí zde: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

d. Xing

(New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburk, Německo) Stránka Mewa: https://www.xing.com/pages/mewa

e. Kununu

(New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburk, Německo) Stránka Mewa: https://www.kununu.com/de/mewa-textil-service-management

f. YouTube

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) Kanál Mewa na YouTube: https://www.youtube.com/@Mewa1908

g. X (Twitter)

(mimo USA: Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko; v USA: X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Kanál Mewa DE: https://x.com/MEWA_DE Kanál Mewa AT: https://x.com/MEWA_AT Kanál Mewa CH: https://x.com/MEWA_CH Kanál Mewa EN: https://x.com/MEWA_EN Kanál Mewa FR: https://x.com/MEWA_FR Kanál Mewa PL: https://x.com/MEWA_PL Kanál Mewa SK: https://x.com/Mewa_SK Kanál Mewa CZ: https://x.com/Mewa_CZ Kanál Mewa HU: https://x.com/MEWA_HU Kanál Mewa IT: https://x.com/MEWA_IT Kanál Mewa BE: https://x.com/MEWA_BE Kanál Mewa NL: https://x.com/MEWA_NL Kanál Mewa ES: https://x.com/Mewa_ES Kanál Mewa PT: https://x.com/MEWA_PT

3 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje a informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

4 Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje? Na jakém právním základě se tak děje?

V následujícím textu je popsáno, za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje.

Zpracování vašich údajů poskytovateli platforem sociálních médií může mít odlišný právní základ. Společnost Mewa nemá žádný vliv na způsob, jakým poskytovatelé platforem zpracovávají údaje, a není nám podrobně známo, jakým způsobem platformy sociálních médií používají pro vlastní potřebu údaje o vaší návštěvě našich stránek na sociálních médiích a vaší interakci s našimi příspěvky, jak dlouho tyto údaje uchovávají a zda je předávají třetím stranám. Stejně tak nemáme žádné informace o výmazu shromážděných údajů ze strany poskytovatelů platforem. Zpracování údajů se může lišit podle toho, zda jste u dané sociální sítě zaregistrováni a přihlášeni nebo zda stránku navštěvujete jako nezaregistrovaný a/nebo nepřihlášený uživatel. Při přístupu k příspěvku nebo ke stránce na sociálních médiích bude IP adresa přidělená vašemu koncovému zařízení předána poskytovateli dané platformy sociálních médií. Pokud jste aktuálně přihlášeni jako uživatel, mohou být prostřednictvím souboru cookie ve vašem koncovém zařízení sledovány vaše aktivity v síti. Tlačítka umístěná na webových stránkách navíc platformám umožňují zaznamenat vaši návštěvu na těchto webových stránkách a přiřadit ji k vašemu profilu. Na základě těchto údajů vám může být nabízen obsah nebo reklama na míru. Chcete-li tomu zabránit, měli byste se odhlásit nebo deaktivovat funkci „zůstat přihlášen/a“, vymazat soubory cookie uložené ve vašem zařízení a restartovat svůj prohlížeč.

Jaké údaje poskytovatelé platforem sociálních médií získávají a jak tyto údaje používají, je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů. Najdete tam také informace o kontaktech a možnostech nastavení reklamy. Konkrétně:

a. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/ b. Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ c. LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy d. Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung e. Kununu: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung f. YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de g. X (Twitter): https://twitter.com/de/privacy

4.1 Používání našich stránek na sociálních médiích k informačním účelům

Naše stránky můžete navštívit bez poskytnutí informací o své osobě. Pokud naše stránky používáte pouze k informačním účelům, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak nepředáte informace o své osobě, nezpracováváme žádné osobní údaje s výjimkou údajů, které nám předá příslušný poskytovatel. Při návštěvě našich stránek zaznamenávají poskytovatelé platforem sociálních médií mimo jiné vaši IP adresu, jakož i další informace, které jsou na vašem koncovém zařízení shromažďovány prostřednictvím souborů cookie. Tyto informace slouží k tomu, aby nám jako provozovateli stránky mohly být poskytnuty statistické informace o interakci s námi (viz bod 4.2).

4.2 Analýza a sledování

Za účelem analýzy a sledování používání své platformy sociálních médií, jakož i naší stránky používají poskytovatelé soubory cookie, které umožňují vyhodnotit vaše uživatelské chování. To umožňuje zlepšit kvalitu dané platformy a stránky a jejich obsah. Získáváme informace o používání naší stránky, což nám umožňuje průběžně optimalizovat naši nabídku. Nemáme však přístup k žádným souvisejícím osobním údajům. Statistiky, které nám poskytovatelé platforem dávají k dispozici, můžeme ovlivnit pouze částečně a nemůžeme je ani vypnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR, který jste udělili poskytovateli při přihlášení nebo ve správci souhlasu se soubory cookie na příslušné platformě sociálních médií.

4.3 Aktivní používání stránek

Jako provozovatel příslušné stránky na sociálních médiích dále zpracováváme údaje o vašem aktivním používání naší stránky. Kromě výše uvedených případů zpracování vašich osobních údajů zpracováváme i další údaje o vaší osobě, které potřebujeme např. k vyřízení vaší žádosti nebo k tomu, abychom s vámi iniciativně navázali interakci. V této souvislosti používáme také nástroj pro správu sociálních médií „SocialHub“ (viz bod 4.4).

Na platformě poskytovatele a na naší stránce můžete komentovat nebo sdílet naše příspěvky, fotografie, videa atp. a různě s nimi interagovat (označit jako „To se mi líbí“, doporučit, ohodnotit atp.). Případně sdílíme váš obsah na naší stránce, pokud platforma má takovou funkci, a komunikujeme s vámi prostřednictvím platformy. Vyhrazujeme si právo na vymazání obsahu, bude-li to nezbytné.

Kromě toho nám prostřednictvím platforem můžete zasílat své žádosti. V závislosti na požadované odpovědi vás případně můžeme odkázat také na jiné, bezpečné komunikační kanály, které zaručují důvěrnost. Své důvěrné žádosti nám můžete kdykoliv zaslat na adresu uvedenou v tiráži nebo v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v poskytování nabídky interakcí a informací, analýze a optimalizaci téhož a interakci s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR nebo v uzavření smlouvy s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. b) GDPR.

4.4 Správa sociálních médií prostřednictvím nástroje „SocialHub“

Pro centrální a efektivní správu našich stránek na sociálních médiích, konkrétně na platformách Facebook, Instagram a LinkedIn, používáme software „SocialHub“ společnosti maloon GmbH (Schütterlettenweg 4, 85053 Ingolstadt). Pomocí tohoto nástroje spravujeme a odpovídáme na žádosti a interakce přicházející z našich stránek na sociálních médiích. Osobní údaje, které zveřejníte na našich stránkách na sociálních médiích nebo jsou obsaženy v osobních žádostech, které nám zašlete, zejména uživatelské jméno a obsah komunikace, budou prostřednictvím rozhraní platforem sociálních médií přeneseny na server SocialHub, kde budou uloženy po dobu zpracování. Osobní údaje uložené na serveru SocialHub budou vymazány do 90 dnů, ledaže by to bylo v rozporu se zákonnou povinností vést záznamy nebo byl udělen souhlas s dalším zpracováním. Poskytovatel služeb zpracovává tyto údaje pouze podle našich pokynů jako zpracovatel. Kromě toho se poskytovatel služeb v příslušné zpracovatelské smlouvě v souladu s čl. 28 GDPR zavázal zpracovávat údaje pouze v rámci EU, resp. EHP. Právním základem zpracování osobních údajů v softwaru „SocialHub“ je náš oprávněný zájem, který spočívá v centrální a efektivní správě našich stránek na sociálních médiích [čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR].

4.5 Meta „Engagement Custom Audiences“

Používáme funkci remarketingu „Engagement Custom Audiences“ společnosti Meta Platform Ireland Ltd., Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irsko („Meta“).

Když navštěvujete naše stránky na platformách sociálních médií společnosti Meta nebo jakkoliv jinak interagujete s naším obsahem na platformách Meta, ukládá o tom společnost Meta informace, které následně přiřazuje k vašemu uživatelskému účtu. Tyto souhrnné informace využíváme pro účely remarketingu, aby vám při návštěvě platformy Facebook nebo jiných webových stránek, které rovněž využívají tento postup, nebo při používání jiných produktů společnosti Meta mohla být zobrazována zájmově orientovaná reklama. Nemáme však přístup k žádným souvisejícím osobním údajům. S pomocí Custom Audiences chceme zajistit, aby naše reklama odpovídala vašim potenciálním zájmům. Cílem je také zabránit tomu, aby se vám zobrazoval reklamní obsah, který jste již viděli. Není nám podrobně známo, zda a do jaké míry společnost Meta používá tyto údaje také pro vlastní účely. Podrobné informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR, který jste udělili poskytovateli při přihlášení nebo ve správci souhlasu se soubory cookie na příslušné platformě Meta.

4.6 LinkedIn „Matched Audiences“

Používáme funkci remarketingu „Matched Audiences“ společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“).

Když navštěvujete naši stránku na platformě LinkedIn nebo jakkoliv jinak interagujete s naším obsahem na platformě LinkedIn, ukládá o tom společnost LinkedIn informace, které následně přiřazuje k vašemu uživatelskému účtu. Tyto souhrnné informace využíváme pro účely remarketingu ve správci kampaní LinkedIn, aby vám při návštěvě platformy LinkedIn a příp. na stránkách externích partnerů společnosti LinkedIn mohla být zobrazována zájmově orientovaná reklama. Nemáme však přístup k žádným souvisejícím osobním údajům. S pomocí Matched Audiences chceme zajistit, aby naše reklama odpovídala vašim potenciálním zájmům. Není nám podrobně známo, zda a do jaké míry společnost LinkedIn používá tyto údaje také pro vlastní účely. Podrobné informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR, který jste udělili poskytovateli při přihlášení nebo ve správci souhlasu se soubory cookie na platformě LinkedIn.

4.7 LinkedIn „Sales Navigator“

K oslovování, správě a rozšiřování našich kontaktů a leadů používáme službu „Sales Navigator“ společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“).

Tento nástroj používáme, abychom pro nás a naše produkty a služby našli vhodné kontakty a přímo je kontaktovali prostřednictvím integrované funkce zpráv na platformě LinkedIn za účelem prezentace našich produktů a služeb. K tomuto účelu používáme pouze ty osobní údaje, které jsou k dispozici na platformě LinkedIn.

Údaje jsou zpracovávány v rámci smlouvy o užívání, kterou jste uzavřeli se společností LinkedIn, a na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v navazování a udržování obchodních kontaktů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR. Kromě toho používá společnost LinkedIn údaje na platformě také pro své vlastní účely. Podrobné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele.

4.8 Další zpracování údajů v jednotlivých případech

Vaše osobní údaje zpracováváme také k tomu, abychom splnili zákonné povinnosti. K tomu patří zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů. Vaše osobní údaje přitom zpracováváme v souladu s čl. 6. odst. 1 větou 1 písm. c) GDPR ve spojení s obchodním, živnostenským nebo daňovým právem, pokud jsme povinni vaše údaje zaznamenávat a uchovávat. Kromě toho může být v jednotlivých případech nutné zpracovávat vaše údaje, abychom mohli uplatnit svá práva a prosadit své právní nároky nebo pokud je to nezbytné k prevenci nebo stíhání trestných činů. Vaše osobní údaje zpracováváme za tímto účelem k ochraně našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR.

5 Kdo je příjemcem vašich údajů a jsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím?

Nejprve budou o vašich osobních údajích vědět pouze naši zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do technické nebo redakční péče o naše stránky na sociálních médiích. Vaše údaje jsou předávány třetím stranám pouze tehdy, pokud je to povoleno nebo vyžadováno zákonem nebo pokud jste k tomu dali svůj souhlas.

Kromě toho v rámci výše uvedeného zpracovávání údajů využíváme poskytovatele služeb IT, např. v rámci softwaru SocialHub nebo pro údržbu stránek na sociálních médiích, resp. jednotlivých funkcí, jakož i pro analýzu. Pokud poskytovatel služeb obdrží vaše osobní údaje jako zpracovatel, je při nakládání s vašimi osobními údaji přísně vázán našimi pokyny.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU/EHP ani mezinárodním organizacím. Údaje, které se vás týkají, však mohou být poskytovateli platforem přenášeny do zemí mimo Evropskou unii, zejména do USA. V těchto zemích nelze vždy zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU.

6 Jaká práva máte jako subjekt údajů a na koho se můžete obrátit?

Pro uplatnění práv subjektu údajů, kterými jsou

• právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), • právo na opravu (čl. 16 GDPR), • právo na výmaz (čl. 17 GDPR), • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), • právo vznést námitku (čl. 21 GDPR), • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR), • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinkem do budoucna (čl. 7 odst. 3 GDPR),

se můžete obrátit na nás nebo na poskytovatele platformy sociálních médií. Pokud některá ze stran nemá pravomoc odpovědět nebo musí obdržet informace od druhé strany, předá společnost Mewa nebo poskytovatel vaši žádost dále.

S dotazy ohledně profilování a zpracování vašich údajů při používání platformy sociálních médií se obraťte přímo na poskytovatele platformy sociálních médií. Kontaktní údaje jednotlivých poskytovatelů najdete na odkazech uvedených výše pod bodem 4.

V případě dotazů týkajících se vaší interakce se společností Mewa a našich stránek na sociálních médiích obecně se můžete obrátit na následující adresu: socialmedia@mewa.de.

S dotazy ohledně práv subjektu údajů a ochrany osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutzbeauftragter@mewa.de. Naším příslušným dozorovým úřadem je hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací – Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.

7 Jsou vaše údaje používány v rámci automatizovaného rozhodování/profilování?

V zásadě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které vychází výhradně z automatizovaného zpracování (včetně profilování) a které pro vás bude mít právní účinky nebo se vás bude obdobným způsobem významně dotýkat. Zejména se tato rozhodnutí nesmí pravidelně zakládat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. Mějte prosím na vědomí, že v rámci našich stránek na sociálních sítích a příslušného zpracování údajů žádné takové rozhodovací procesy nepoužíváme.

8 Může dojít ke změně těchto zásad ochrany osobních údajů?

Další rozvoj internetu a našich stránek na sociálních médiích může mít vliv i na naše zásady ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů specifické pro sociální média v budoucnu příležitostně změnit tak, aby odpovídaly aktuálním právním požadavkům nebo aby odrážely rozšíření a změny našich stránek na sociálních médiích. Pro vaši návštěvu našich stránek na sociálních médiích platí aktuální znění těchto zásad ochrany osobních údajů, které najdete pod příslušným odkazem na našich stránkách na sociálních médiích.

9 Jak zacházíme s osobními údaji v ostatních případech?

Kromě těchto zásad ochrany osobních údajů specifických pro sociální média odkazujeme také na zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách, které obsahují informace o zpracování osobních údajů na našem webu a které najdete pod následujícím odkazem: Klepněte sem . . Obecné informace o zpracování osobních údajů zákazníků najdete v „Oznámení o ochraně osobních údajů a provádění průzkumů“ pod následujícím odkazem: Klepněte sem ..

Stav: září 2023