Căutat de multe ori

  • Lavete de curățare Mewa
  • Covoare de reţinere a uleiului

Informații privind protecția datelor cu caracter personal și sondaje

Protecția datelor dvs. este importantă pentru noi. În cele ce urmează vă informăm detaliat asupra modului în care gestionăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

I. Informațiile esențiale privind protecția datelor oferită de concernul Mewa (clienți)

În cele ce urmează găsiți informațiile esențiale privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către societățile concernului Mewa (Mewa) cu sedii în Germania și în statele europene. Obiectul de activitate al concernului Mewa este realizarea, punerea la dispoziție și întreținerea sistemelor textile reutilizabile. Mai mult, Mewa prestează servicii în domeniul textil pentru societățile din industrie, comerț, cooperative meșteșugărești, activități comerciale și gastronomie.

Noi, Mewa (în continuare noi, nouă sau al nostru), în calitate de contractant al dvs., vă oferim prin informațiile esențiale și suplimentare privind prelucrarea datelor (instrucțiuni privind protecția datelor) mai întâi o privire de ansamblu asupra procedurii noastre legată de colectarea, stocarea, utilizarea, divulgarea sau ștergerea (denumită în cele ce urmează împreună a prelucra sau prelucrarea) informațiilor de orice tip despre dvs. (de ex. nume sau date de contact; denumite în continuare date cu caracter personal) în cadrul relației noastre cu clienții. Găsiți informații suplimentare privind protecția datelor la punctul II.

1. Informații privind răspunderea și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Noi, în calitate de partener contractual al societății dvs., răspundem de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele noastre de contact le găsiți atât în documentația contractuală aferentă, cât și în corespondența noastră de afaceri (scrisori, e-mailuri etc.). Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat prin poștă la adresa: MEWA Textil-Service Kft., Responsabilul cu protecția datelor, HU-2051 Biatorbágy Erdőalja utca 6 Budakeszi și prin e-mail la adresa electronică: protectiadatelor@mewa.hu.

2. Tipul și originea datelor cu caracter personal prelucrate de noi

Clienții noștri sunt persoane juridice. Prin urmare, datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi sunt adresa comercială și datele de contact necesare pentru derularea relației cu societatea dvs.. Datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt colectate, de regulă, direct de la dvs. Parțial, acestea ne sunt puse la dispoziție și de terți, de ex. angajatorul dvs. sau le colectăm din surse accesibile public. Informații suplimentare în acest sens găsiți la pct. II.1.

3. Scopul prelucrării și temeiul legal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: Derularea și executarea contractelor încheiate cu clienții companiei; implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor noastre și consolidarea relației noastre cu clientul; efectuarea de sondaje, de ex. studii de piață sau studii privind satisfacția clienților (feedback client); publicitate pentru clienți existenți/marketing direct, în măsura în care nu vați opus prelucrării datelor cu caracter personal în acest scop.

În principiu folosim următorul temei legal: Prelucrarea este necesară pentru (i) protejarea unui interes legitim (art. 6 alin 1 (f) din Regulamentul de protecție a datelor cu caracter personal, RGPD: „Protejarea interesului legitim”), (ii) executarea unei obligații legale (art. 6 alin 1 (c) RGPD; „Executarea obligațiilor legale”) sau se realizează (iii) în cazuri individuale, în baza unui consimțământ (art. 6 alin 1 (a) RGPD; „Consimțământ”). La pct. II.2 și pct. II.3 găsiți informații detaliate în acest sens.

4. Destinatarul datelor și temeiul legal

Transmitem datele dvs. cu caracter personal către alte societăți Mewa și către terți, precum și către prestatorii noștri de servicii. Potrivit prevederilor legale valabile acestea sunt transmise și autorităților guvernamentale, instanțelor, consultanților externi și terților similari. O parte din destinatarii menționați se află în țări în afara Uniunii Europene. La pct. II.4 și pct. II.5 găsiți informații detaliate în acest sens.

5. Termene de stocare și arhivare

Datele dvs. cu caracter personal se șterg imediat ce nu mai sunt utilizate în scopul pentru care au fost colectate inițial, sau nu mai sunt utilizate în scopurile legitime subsecvente. Aceste date se șterg și dacă acest lucru este necesar conform prevederilor legale aplicabile. Informații suplimentare în acest sens găsiți la pct. II.6.

6. Drepturile dvs. legale

Potrivit dreptului aplicabil aveți anumite drepturi legate de prelucrarea datelor dv. cu caracter personal. Aceste drepturi sunt valabile conform prevederilor legale aplicabile. Aveți de ex. dreptul de a fi informat cu privire la datele dvs., de a le rectifica, șterge sau de a vi se înmâna. Informații suplimentare în acest sens găsiți la pct. II.7.

7. Serviciul clienți și contact

Serviciul clienți vă stă în orice moment la dispoziție pentru întrebări, prin intermediul datelor de contact deja cunoscute. Doriți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată sau aveți alte întrebări legate de prezenta informare? În acest caz vă rugăm să vă adresați acelei societăți Mewa, care este partenerul contractual al societății dvs. Datele de contact le găsiți în documentația contractuală aferentă precum și în corespondența noastră de afaceri (scrisori, e-mailuri etc.)

II. Informații suplimentare privind protecția datelor pentru clienții Mewa

1. Tipul și originea datelor cu caracter personal prelucrate de noi

Prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul relațiilor comerciale cu persoane juridice. Datele cu caracter personal prelucrate includ:

adresa și datele dvs. de contact, precum nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, funcția și departamentul dvs., în calitate de persoană de contact la clientul nostru, angajatorul dvs. etc. datele de care avem nevoie pentru o facturare corespunzătoare, precum cod numeric personal, date bancare, cod fiscal etc. (în măsura în care nu este vorba de datele unei persoane juridice). Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt obținute, în principal, în cadrul relației noastre cu clienții. Parțial primim date cu caracter personal și de la alte societăți din cadrul grupului Mewa, de ex. în situațiile în care mai multe societăți Mewa deservesc același client. Suplimentar, prelucrăm date cu caracter personal pe care leam obținut în alt mod, în conformitate cu legile valabile privind protecția datelor, de exemplu:

din surse accesibile public, precum registre ale comerțului și registre ale companiilor, târguri, expoziții, surse online, ziare, anuare profesionale etc.; provenite de la terți care nu au legături de afiliere cu Mewa, de ex. asociații economice/profesionale, agenții care oferă informații economice, asigurări etc.

2. Scopul prelucrării și temeiul legal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal descrise la pct. II.1.

în baza temeiului legal specificat mai sus. Acest lucru este valabil pentru scopurile detaliate în cele ce urmează, precum și pentru realizarea de sondaje (vezi pct.II.3).

Scopul prelucrării Art. 6 alin. 1 (f) RGPD

Protejarea intereselor legitime, de ex.

derularea și executarea contractelor cu clienții societății noastre; implementarea de măsuri de optimizare a produselor/ serviciilor și pentru consolidarea relației cu clientul, precum măsuri legate de studii de piață sau sondaje legate de satisfacția clientului (feedback client); publicitate directă sau adresată clienților existenți prin intermediul telefoniei sau poștei, în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal nu contravin acestui scop; scopuri administrative interne, precum coordonarea realizării de servicii adresate clienților, măsuri pentru asigurarea securității IT și a operațiunilor IT; anonimizarea și pseudonimizarea datelor cu caracter personal în corelație cu analiza și evaluarea indicilor serviciilor realizate de noi sau de alte societăți ale grupului Mewa. consultarea și schimbul de date cu administratorii unor baze de date pentru a identifica riscuri de bonitate, respectiv de neplată.

În cazul în care acest lucru nu se realizează pentru protejarea intereselor legitime, trimiterea de material publicitar/ newsletter în format electronic; invitație la și realizarea de sondaje.

Art. 6 alin 1 (c) RGPD Executarea obligațiilor legale, de ex.

în legătură cu transmiterea anumitor informații relevante din punct de vedere fiscal sau norme de sancționare aplicabile; pentru respectarea normelor comerciale, fiscale și a altor norme legale de arhivare/stocare a anumitor date cu caracter personal. Art. 6 alin 1 (a) RGPD În cazul în care acest lucru nu se realizează pentru protejarea intereselor legitime,

trimiterea de material publicitar/ newsletter în format electronic; invitație la și realizarea de sondaje. În cazul în care vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care au fost colectate inițial, vă vom informa asupra acestui nou scop în cadrul legal permis. Puteți revoca în orice moment consimțământul pe care ni l-ați acordat. Vă rugăm să rețineți că prelucrarea datelor efectuată până la data revocării rămâne valabilă.

3. Realizarea de sondaje

Prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Mewa și pentru a consolida relația noastră cu clienții. Prelucrarea datelor cu caracter personal în raport cu sondajele se realizează în baza art. 6 alin. 1 (a) sau art. 6 alin. 1 (f) RGPD.

3.1 Invitație la sondaj: Prelucrăm - în măsura în care este necesar - informații precum numele și/sau datele de contact de serviciu (adresă, e-mail, telefon) pentru abordarea prin e-mail sau telefon a potențialilor participanți la sondaje. Vă abordăm exclusiv cu respectarea prevederilor legale privind publicitatea adresată clienților existenți sau în cadrul consimțământului pe care ni l-ați acordat. Vă puteți opune în orice moment, cu efect pentru viitor, utilizării datelor dvs. de contact, folosind adresa protectiadatelor@mewa.hu Veți suporta doar costurile de transfer conform tarifelor de bază (cu privire la exercitarea dreptului de opoziție vezi pct.II.7.6). De asemenea puteți revoca consimțământul acordat (vezi pct. II.2).

3.2 Realizare cu utilizarea minimă a datelor: În cadrul sondajelor noastre, atât noi, cât și prestatorii de servicii mandatați de noi, vom avea grijă să colectăm cât mai puține date cu caracter personal sau să nu le colectăm deloc, deoarece dorim să primim răspunsuri deschise și autentice. În cazuri individuale realizăm în mod explicit sondaje care implică date cu caracter personal, sau facem legătura cu datele personale la dorința dvs. expresă. Este situația în care purtăm discuții de feedback personal pentru a asigura în continuare satisfacția dvs. față de serviciul nostru. Astfel putem lua în considerare pe viitor eventualele dorințe de adaptare sau implementare. Rezultatele sondajelor, în special cele legate de studiile de piață, ne sunt prezentate în format agregat, astfel încât nu avem în mod direct posibilitatea de a evalua rezultatele prin raportare la persoană.

3.3 Sondaje online: În cazul sondajelor online datele tehnice de acces transmise de către browserul dvs. sunt stocate automatizat. Acestea sunt de ex. numele furnizorului dvs. de internet, data și ora accesului la instrumentul sondajului și/sau datele de recunoaștere a browserului/sistemului de operare folosit. Serverul web stochează, dacă este necesar, și adresa dvs. de IP. Acest lucru ar putea permite, cel puțin teoretic, stabilirea unei corelații cu persoana dvs. Datele de acces nu vor fi agregate cu rezultatele studiilor sau alte surse de date, nu se vor evalua datele și nu ni se vor transmite nouă, în calitate de beneficiar. Stocarea datelor de acces este necesară din motive tehnice, pentru a pune la dispoziție un proces de sondaj online funcțional și pentru a asigura siguranța sistemului. Acestea sunt păstrate doar pe perioada în care sunt necesare pentru a atinge scopurile specificate anterior. Adresa de IP este stocată pentru maxim 7 zile. Partenerul dvs. vă va informa separat asupra eventualei prelucrări suplimentare relevante a datelor (de ex. setarea de cookieuri), în cadrul sondajelor online.

3.4 Prelucrarea datelor de către partenerii noștri: În măsura în care, în cadrul sondajelor realizate de partenerii noștri prin e-mail, formular de contact sau telefon, luați legătura cu aceștia de ex. privind întrebări legate de procesul de sondaj sau oferiți voluntar și alte date (inclusiv date cu caracter personal, de ex. pentru participarea la un concurs), datele furnizate de dvs. sunt prelucrate exclusiv în acest scop și pe propria răspundere legată de protecția datelor a partenerului nostru. Aceste date sunt păstrate strict separat de informațiile furnizate de dvs. în cadrul sondajului. Nici în cazul acesta nouă, în calitate de beneficiari, nu ni se transmit date suplimentare (eventual cu caracter personal), cu excepția cazului în care este dorința dvs. expresă.

4. Destinatarul datelor și temeiul legal

Transmitem datele dvs. cu caracter personal către alte societăți Mewa, către terți și către prestatorii noștri de servicii.

4.1 Alte societăți Mewa: Datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția societăților din cadrul grupului Mewa în conformitate cu prevederile art.6 alin 1 (c), (f) RGPD, doar dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea anumitor obligații legale sau pentru respectarea unor interese legitime. Acest lucru poate fi valabil de exemplu pentru scopuri administrative interne. Aici sunt incluse coordonarea serviciilor față de clienții noștri, realizarea centralizată a serviciilor interne sau evaluarea (anonimizată/ pseudonimizată) a indicatorilor societății.

4.2 Terți: Transmitem terților, în afara grupului Mewa, de ex. autorităților vamale, financiare și altor autorități de supraveghere, datele cu caracter personal în conformitate cu art. 6 alin.1 (c), (f) RGPD, doar dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea anumitor obligații legale sau pentru protejarea unor interese legitime. În toate celelalte cazuri transmitem datele dvs. cu caracter personal către terți doar dacă ne-ați acordat consimțământul în acest sens conform art. 6. alin. 1 (a) RGPD.

4.3 Prestatori de servicii (externi și interni): În cadrul derulării relației noastre comerciale cu societatea dvs. lucrăm și cu prestatori de servicii externi și/sau interni (alte societăți din cadrul grupului Mewa). Este cazul de exemplu în legătură cu anumite servicii IT, privind transmiterea materialului publicitar sau în legătură cu realizarea de sondaje în rândul clienților. În măsura în care apelăm la prestatori de servicii, acest lucru se face în permanență în cadrul și cu respectarea prevederilor valabile privind protecția datelor.

5. Transmiterea datelor în țări terțe sau către organizații internaționale

Printre destinatarii datelor cu caracter personal ar putea fi și destinatari rezidenți în alt stat decât dvs., în special în afara Spațiului Economic European (SEE). Acest stat ar putea fi și un stat pentru care Comisia Europeană nu a adoptat încă o decizie de adecvare, care să certifice că acest stat asigură un nivel adecvat al protecției datelor (state terțe), de ex. SUA. În acest caz se stabilește prin metode adecvate, că toți destinatarii cu rezidență în afara SEE asigură un nivel adecvat de protecție a datelor (art. 45 RGPD) pentru datele cu caracter personal și au luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea accidentală sau modificarea accidentală, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare. Mijloacele adecvate sunt accesibile prin intermediul datelor de contact specificate la pct. II.8. Transmiterea mai departe presupune existența unor premise adecvate în ceea ce privește transferul conform prevederilor legale adecvate.

6. Termene de stocare și arhivare

Prelucrăm datele cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru scopul prelucrării. În momentul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, le ștergem din sistemele și înregistrările noastre și/sau adoptăm măsuri de anonimizare, astfel încât dvs. să nu mai puteți fi identificat pe baza acestor date. Pentru respectarea prevederilor legale suntem totuși nevoiți să păstrăm, respectiv să stocăm anumite date cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp. Printre acestea se numără, de ex., obligațiile de documentare, de dovedire și de păstrare prevăzute de legislația națională în domeniul comercial și fiscal. Astfel, spre exemplu, termenele de stocare, respectiv de arhivare aplicabile nouă conform legislației române reprezintă, de regulă, trei până la zece ani, sau, în cazuri excepționale, până la 30 de ani.

7. Drepturile dvs. legale

În condițiile prevăzute de legislația aplicabilă (RGPD și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD) aveți următoarele drepturi:

7.1 Dreptul de acces: Puteți solicita informații asupra prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, puteți solicita informații despre acestea, de ex. privind scopului prelucrării, categoriile de date cu caracter personal și destinatarul sau categoriile de destinatari, cărora le-au fost dezvăluite sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru copii suplimentare vă vom percepe, dacă este cazul, o taxă rezonabilă pentru costuri administrative.

7.2 Dreptul la rectificarea datelor: Puteți să ne solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte. În funcție de scopul prelucrării aveți dreptul să solicitați completarea datelor cu caracter personal incomplete, și printro declarație de completare..

7.3 Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): Ne puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal.

7.4 Dreptul la restricționarea prelucrării: Ne puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz datele respective vor fi marcate și le putem prelucra doar în anumite scopuri.

7.5 Dreptul la portabilitatea datelor: Puteți obține datele cu caracter personal, pe care ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți dreptul de a transfera aceste date cu caracter personal către alte entități, fără impedimente din partea noastră.

7.6 Dreptul de opoziție Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive care rezultă din situația dvs. particulară. În acest caz suntem obligați să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care vă exprimați dreptul de opoziție, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Prin exercitarea acestui drept nu se generează costuri. Dreptul de opoziție nu este aplicabil în anumite situații, în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui

În cazul reclamațiilor aveți, de asemenea, dreptul să depuneți o reclamație la autoritățile de supraveghere competente.

8. Date de contact și modificări ale instrucțiunilor privind protecția datelor

Serviciul clienți vă stă în orice moment la dispoziție pentru orice întrebare. Dacă doriți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată sau dacă aveți întrebări legate de aceste informații, vă rugăm să vă adresați societății Mewa care este partenerul contractual al societății dvs. Datele de contact le găsiți în documentația contractuală aferentă, precum și în corespondența noastră de afaceri (scrisori, e-mailuri etc.) Prezenta informare privind protecția datelor poate fi mo dificată. Vă vom informa în mod adecvat asupra acestor modificări.