Căutat de multe ori

  • Lavete de curățare Mewa
  • Covoare de reţinere a uleiului

Politica de confidențialitate

1 Cum colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal?

Acordăm o mare importanţă protecţiei și securității datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi în legătură acest site web, cu respectarea dispozițiilor relevante privind protecția datelor. În special, ne supunem dispozițiilor Regulamentului General European privind Protecția Datelor (RGPD), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în măsura în care prelucrăm date cu caracter personal.

Dorim să consolidăm încrederea utilizatorilor în oferta noastră și, din acest motiv, dezvăluim modul de gestionare a datelor cu caracter personal și să vă informăm în detaliu cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în conformitate cu art. 12, 13, 14 și 21 din RGPD. În această politică de confidențialitate specifică site-ului web veți afla ce date cu caracter personal sunt colectate în cursul utilizării site-ului nostru web, de la www.mewa.de și cum tratăm aceste date și informații.

2 Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa?

Operator pentru prelucrarea datelor în sensul RGPD și al altor reglementări privind protecția datelor este:

MEWA Textil-Service Kft. Erdőalja utca 6. HU-2051 Biatorbágy

Telefon: +40 316 301740 E-Mail: budapest@mewa.hu

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor din cadrul companiei la adresa:

MEWA Textil-Service Kft. Responsabilul cu protecția datelor Erdőalja utca 6. HU-2051 Biatorbágy

E-Mail: protectiadatelor@mewa.hu

3 Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt date și informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

4 În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? Care este temeiul legal pe baza căruia se face acest lucru?

Prelucrăm date cu caracter personal în scopuri specifice, pe care le explicăm în detaliu mai jos, pentru informarea dumneavoastră. În ce măsură și în ce mod sunt prelucrate în mod specific datele dumneavoastră depinde în special de serviciile, funcționalitățile și ofertele site-ului nostru web pe care le utilizați în mod concret. În special, prelucrăm datele astfel încât...

• să puteți accesa și vizita site-ul nostru web și pentru a ne putea proteja site-ul web și alte sisteme împotriva riscurilor de securitate; • să ne puteți contacta (formular de contact / solicitări prin e-mail); • să ne putem optimiza conținutul site-ului web și să îl putem face ușor de utilizat și adaptat nevoilor dumneavoastră (inclusiv afișarea de publicitate care să corespundă intereselor dumneavoastră aici și pe alte site-uri web).

Prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, alta decât cea menționată în această politică de confidențialitate, va avea loc numai în cazurile în care există o dispoziție legală care ne îndreptățește sau ne obligă în mod expres să facem acest lucru sau dacă dumneavoastră v-ați exprimat în mod explicit consimțământul pentru prelucrarea datelor. Vă vom informa în mod corespunzător cu privire la orice modificări ale scopului, ținând cont de cerințele legale.

(1) Accesarea și vizitarea site-ului nostru web Puteți vizita site-ul nostru web doar în scop informativ, fără a furniza alte date cu caracter personal. În acest caz, se stochează automat doar datele tehnice de acces transmise de către browser-ul dumneavoastră cu privire la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web, și anume denumirea furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, pagina de pe care ne vizitați, data și ora vizitei dumneavoastră, precum și datele de identificare ale sistemului de browser/operare folosit. De asemenea, serverul web stochează, în mod necesar, și adresa dumneavoastră IP, care în anumite condiții suplimentare, poate, după caz, să permită o asociere cu persoana dumneavoastră. Suplimentar, folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție site-ul nostru, chiar și în cazul utilizării în scop pur informativ, în mod optimizat și conceput pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră (pentru detalii legate de acest aspect și opțiunile de configurare corespunzătoare, consultați mai jos secțiunea „Utilizarea modulelor cookie și a funcțiilor/tehnologiilor conexe”). Datele de acces nu sunt îmbinate cu alte surse de date și nici nu sunt evaluate în scopuri de marketing.

Stocarea datelor de acces menționate anterior are loc în cadrul unor așa-numite fișiere jurnal de server pe serverul nostru web și este necesară din motive tehnice, pentru punerea la dispoziție a unui site web funcțional și pentru asigurarea securității sistemului. În plus față de scopurile menționate anterior, folosim datele de acces exclusiv în scop statistic, pentru configurarea și optimizarea site-ului nostru web în funcție de necesități și fără nicio referire la persoana dumneavoastră.

Dacă vizitați site-ul nostru web pentru a obține informații cu privire la gama noastră de produse și alte servicii sau pentru a le utiliza, stocarea temporară a datelor de acces și a fișierelor jurnal se realizează pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD (temeiul juridic), în special pentru punerea în executare a măsurilor precontractuale. În afară de aceasta, art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD servește drept temei juridic pentru stocarea temporară a datelor de acces și a fișierelor jurnal. Interesul nostru legitim în acest caz este acela de a vă putea pune la dispoziție un site web funcțional din punct de vedere tehnic și ușor de utilizat, precum și pentru a putea asigura securitatea sistemelor noastre.

Datele de acces colectate în contextul utilizării site-ului nostru web sunt păstrate numai pe perioada pentru care sunt necesare aceste date pentru atingerea scopurilor menționate anterior. Adresa dumneavoastră IP este stocată pe serverul nostru web pentru maxim 35 zile.

(2) Formular de contact/solicitări Datele cu caracter personal sunt colectate și stocate de către noi dacă le introduceți și le transmiteți prin intermediul formularului de contact prevăzut în acest scop pe site-ul nostru web sau dacă ne contactați în orice alt mod (de ex. prin e-mail). Dumneavoastră decideți în mod liber dacă și ce informații ne furnizați la solicitările de contact corespunzătoare. Dacă ne contactați prin e-mail, stocăm datele pe care ni le furnizați în acest sens. Atunci când utilizați formularul de contact de pe site-ul nostru web, colectăm datele pe care le introduceți în căsuța de introducere a datelor (inclusiv numele, prenumele, adresa, mesajul dvs. individual). Datele marcate cu steluță (*) sunt informații obligatorii, de care avem nevoie pentru a putea răspunde în mod corespunzător solicitării dumneavoastră. Informațiile voluntare suplimentare ne permit o mai bună alocare și procesare a solicitării dumneavoastră. Atunci când se utilizează formularul de contact de pe site-ul nostru web, următoarele date tehnice de acces sunt, de asemenea, stocate atunci când sunt transmise: Data și ora trimiterii solicitării dumneavoastră, precum și adresa dumneavoastră IP.

În cazul în care ne contactați în cadrul unei relații contractuale existente sau ne contactați în prealabil pentru informații despre gama noastră de produse sau alte servicii, datele și informațiile pe care le furnizați vor fi prelucrate în scopul procesării și oferirii unui răspuns la solicitarea dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD (temeiul juridic). Stocarea datelor tehnice de acces colectate în timpul procesului de trimitere este efectuată în scopul punerii la dispoziție, din punct de vedere tehnic, a posibilităților de contact, precum și pentru a asigura securitatea sistemului în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD (temeiul juridic) și servește la protejarea intereselor legitime.

Stocăm datele cu caracter personal colectate în legătură cu contactul dumneavoastră în scopul și pe durata prelucrării solicitării dumneavoastră. Datele tehnice de acces colectate în acest context sunt păstrate numai pe perioada pentru care aceste date sunt necesare din motive tehnice, în special pentru furnizarea funcțională a posibilităților de contactare, precum și pentru asigurarea securității sistemului. Adresa dumneavoastră IP este stocată pe serverul nostru web pentru maxim 35 zile.

(3) Utilizarea modulelor cookie și a funcțiilor/tehnologiilor conexe Pentru a face vizitarea site-ului nostru web mai atractivă și pentru utilizarea anumitor funcții, folosim așa-numitele module cookie în anumite locuri. Modulele cookie sunt fișiere care sunt stocate pe hard disk sau în memoria cache a browser-ului dumneavoastră de internet atunci când vizitați site-ului nostru web. În plus, denumim „modulele cookie” și semnalizatoarele web, precum și alte tehnologii similare de stocare, pentru monitorizarea activităților utilizatorilor. Semnalizatoarele web sunt în general elemente grafice/imagini transparente, de regulă nu mai mari de 1x1 pixel, care sunt încorporate în site-ul web și pot fi utilizate pentru a recunoaște modulele cookie pe dispozitivele dumneavoastră.

Pe de o parte, folosim module cookie pentru a stoca informații relevante pentru sesiune din cadrul site-ului web. Aceste module cookie sunt șterse la sfârșitul sesiunii / sesiunii browser-ului (așa-numitele module cookie tranzitorii) și nu sunt stocate permanent. Alte module cookie rămân pe calculatorul dumneavoastră și după terminarea sesiunii browser-ului / sesiunii și ne permit recunoașterea dispozitivului dumneavoastră la următoarea vizită (așa-numitele module cookie persistente / permanente). Modulele cookie permanente sunt șterse automat după o anumită perioadă predefinită, care poate diferi în funcție de tipul modulelor cookie.

Modulele cookie pot fi împărțite în următoarele categorii / tipuri de module cookie în special:

• Module cookie necesare Module cookie pentru executarea necesară a funcționalităților specifice ale site-ului web • Module cookie funcționale Module cookie care sunt utilizate pentru a permite servicii și funcționalități ale site-ului web (de ex. derularea de videoclipuri) și/sau pentru a crește „ușurința de utilizare” a site-ului web • Module cookie de analiză / urmărire Modulele cookie pentru a efectua analize ale datelor privind locația, interesele vizitatorilor și altele asemenea, pentru a obține informații cu privire la vizitatorii site-ului nostru web și conținutul pe care aceștia îl solicită

Bineînțeles, puteți vizita site-ul nostru web și fără utilizarea de module cookie. Puteți dezactiva folosirea de module cookie pe calculatorul dumneavoastră, prin modificarea setărilor browser-ului pentru modulele cookie. Puteți obține în mod regulat procedura de dezactivare a modulelor cookie prin intermediul funcției „Ajutor” a browser-ului dumneavoastră de internet. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că aceste setări pot afecta întreaga disponibilitate și funcționare a site-ului nostru web. Pentru alte modalități de setare și dezactivare specifice modulelor cookie, vă rugăm să consultați în continuare explicațiile individuale cu privire la modulele cookie și ale funcțiilor/tehnologiilor utilizate în mod specific atunci când vizitați site-ul nostru web.

Pe site-ul nostru web folosim Managerul de consimțământ al furnizorului Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin ("Piwik PRO"). Acesta este un plugin care poate fi utilizat pentru a obține consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie și/sau a tehnologiilor comparabile. Piwik PRO nu colectează în sine date cu caracter personal. Prin intermediul Managerului de consimțământ Piwik PRO, puteți modifica în orice moment setările pe care le-ați ales și vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie și a tehnologiilor neesențiale. Managerul de consimțământ Piwik PRO poate fi deschis prin intermediul următorului link:

Modificarea setărilor cookie/revocarea consimțământului

Unele dintre modulele cookie pe care le folosim pe site-ul nostru web provin de la terți, care ne ajută să analizăm impactul conținutului site-ului nostru web și a intereselor vizitatorilor noștri, să măsurăm performanța site-ului nostru web, să difuzăm reclame și alt conținut pe site-ul nostru web sau pe alte site-uri web sau să comunicăm cu dumneavoastră. În cadrul site-ului nostru web folosim atât module cookie First Party (vizibile numai din domeniul care este vizitat) cât și module cookie Third Party (vizibile dincolo de domeniu și, de regulă, folosite de către terți). În mod particular:

Module cookie necesare:

Nume Valabilitate: Descriere/explicație
ppms_privacy_ 365 zile Modulul cookie face posibilă obținerea și stocarea consimțământului vizitatorului site-ului web pentru utilizarea modulelor cookie și/sau a tehnologiilor comparabile. Acesta este setat de Piwik PRO.
ppms_webstorage Elementele individuale sunt șterse atunci când expiră modulele cookie din spatele lor. Un vizitator al site-ului web poate șterge manual aceste informații. În plus față de modulele cookie, datele sunt, de asemenea, stocate local în browser-ul vizitatorului pentru a preveni pierderea datelor din cauza mecanismelor browser-ului. Această tehnologie stochează informații despre modulele cookie care au fost setate.
ppms_data_store Se șterge direct de îndată ce datele din formular au fost transmise către server. În plus față de modulele cookie, datele sunt, de asemenea, stocate local în browser-ul vizitatorului pentru a preveni pierderea datelor. Această tehnologie stochează informațiile pe care vizitatorii site-ului web le-au introdus în formulare pentru a preveni pierderea datelor în timpul redirecționărilor.
viewport 1 an Memorează versiunea curentă a aspectului paginii/dimensiunii paginii. Exemple de valori: lg, xxs, xxl
_stg_debug / stg_debug 14 zile Determină dacă trebuie afișat dispozitivul de depanare al Piwik PRO Tag Manager. Un modul cookie este eliminat după ce se închide depanatorul. Modulul cookie este setat de Piwik PRO.

Modulele cookie de analiză / urmărire:

Nume Valabilitate: Descriere/explicație
_pk_ses 30 de minute Indică o sesiune activă a vizitatorului. Dacă modulul cookie nu este prezent, sesiunea s-a încheiat cu peste 30 de minute în urmă și a fost înregistrată într-un cookie pk_id. Modulul cookie este setat de Piwik PRO.
_pk_id 13 luni Folosit pentru a recunoaște vizitatorii și pentru a înregistra diferitele caracteristici ale acestora. Modulul cookie este setat de Piwik PRO.
stg_last_interaction 365 zile Determină dacă sesiunea ultimului vizitator este încă în desfășurare sau dacă a început o nouă sesiune. Modulul cookie este setat de Piwik PRO.
stg_returning_visitor 365 zile Determină dacă un vizitator a fost deja pe site-ul nostru. Modulul cookie este setat de Piwik PRO.
stg_externalReferrer Sesiune Stochează URL-ul unui site web care a redirecționat vizitatorul către site-ul nostru. Modulul cookie este setat de Piwik PRO.
app_id 365 zile Acest modul cookie este utilizat pentru a transmite un ID de site sau de aplicație între modulele Piwik PRO: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administrare (Română: Analiză, Manager de etichete, Manager de audiență, Manager de consimțământ, Administrație).
csrftoken 8 ore Acest modul cookie este setat numai pentru utilizatorii Piwik PRO. Acesta stochează un token de securitate CSRF pentru a securiza formularele Piwik PRO. Modulul cookie este setat de Piwik PRO.
sessionid 8 ore Acest modul cookie este setat numai pentru utilizatorii Piwik PRO. Acesta stochează ID-ul de sesiune al utilizatorului conectat în mod curent. Modulul cookie este setat de Piwik PRO.
hjSessionUser{site_id} 365 zile Este setat atunci când un utilizator accesează o pagină pentru prima dată. Păstrează ID-ul de utilizator Hotjar, care este unic pentru acest site. Hotjar nu urmărește utilizatorii pe diferite site-uri web. Asigură asocierea datelor din vizitele ulterioare la același site cu același utilizator ID. Tip de date: JSON.
_hjHasCachedUserAttributes Sesiune Ne permite să stabilim dacă datele stocate în _hjUserAttributes Local Storage-Element sunt actuale sau nu. Tip de date: Boolean (adevărat/fals).
_hjUserAttributesHash 2 minute, extinse în fiecare 30 de secunde. Ne face posibil, să stabilim când s-a schimbat un atribut de utilizator și când trebuie actualizat. Tip de date: Content-Hash.
_hjUserAttributes Nicio dată explicită de expirare. Local Storage-element. Stochează atributele utilizatorului care au fost trimise prin Hotjar Identify API. Tip de date: Base64-kodierter JSON.
hjViewportId Sesiune Session Storage-element. Stochează detalii despre zona de afișare a utilizatorului, cum ar fi mărimea și dimensiunile. Tip de date: UUID.
hjActiveViewportIds Nicio dată explicită de expirare. Local Storage-element. Stochează ID-urile zonelor de afișare active ale utilizatorului. Stochează un timestamp de expirare, care este folosit pentru validarea câmpurilor de afișare active la inițierea scriptului. Tip de date: JSON.
hjSession{site_id} 30 minute, prelungite, când utilizatorul este activ Conţine date actuale ale sesiunilor. Se asigură că solicitările ulterioare din fereastra de sesiune sunt asociate cu aceeași sesiune. Datentyp JSON.
_hjCookieTest Sub 100 ms; timpul de expirare a cookie-urilor este setat la sesiune. Verifică dacă Hotjar-Tracking-Code poate folosi cookie-uri. Dacă da, se stabilește valoarea 1. Este șters aproape imediat după creare. Boolescher Datentyp (adevărat/fals).
_hjLocalStorageTest Sub 100 ms Verifică dacă Hotjar-Tracking-Code poate folosi memoria locală. Dacă da, se stabilește valoarea 1. Datele stocate în _hjLocalStorageTest nu au timp de expirare, dar sunt șterse aproape imediat după creare. Boolescher Datentyp (adevărat/fals).
_hjSessionStorageTest Sub 100 ms Verifică dacă Hotjar-Tracking-Code poate folosi memoria sesiunii. Dacă da, se stabilește valoarea 1. Datele stocate în _hjSessionStorageTest nu au timp de expirare, dar sunt șterse aproape imediat după creare. Boolescher Datentyp (adevărat/fals).
_hjTLDTest Sesiune Încercăm să salvăm cookie-ul _hjTLDTest pentru diferite alternative de împărțire a URL-urilor, până când nu reușește. Ne permite să identificăm cea mai comună cale a cookie-ului, în loc să folosim numele de rețea al paginii. Asta înseamnă că cookie-urile pot fi împărțite între subdomenii (dacă este cazul). După această verificare, cookie-ul va fi șters. Boolescher Datentyp (adevărat/fals).
_hjClosedSurveyInvites 365 zile Setat atunci, când un utilizator interacționează cu o invitație la sondaj cu linkuri. Se asigură că aceeași invitație nu va apărea din nou dacă a fost deja arătată. Lista ID-urilor sondajului, URL codificat.
_hjDonePolls 365 zile Setat atunci când un utilizator închide un sondaj pe site. Se asigură că același sondaj nu va apărea din nou dacă a fost deja completat. Lista ID-urilor sondajului, URL codificat.
_hjMinimizedPolls 365 zile Setat atunci, când un utilizator minimizează un sondaj pe site. Se asigură că sondajul rămâne minimizat pe măsură ce utilizatorul navighează prin site-ul dvs. web. Liste der Umfrage-IDs, URL-codiert.
_hjShownFeedbackMessage 1 zi Setat atunci când, un utilizator minimizează sau închide un widget de feedback. Se asigură că widgetul de feedback se încarcă în mod minim atunci când utilizatorul navighează la o altă pagină pentru a-l afișa. Tip de date: Boolean (adevărat/fals).

Stocarea informațiilor pe dispozitivul dumneavoastră terminal (de exemplu, PC, smartphone) și, dacă este cazul, accesul la informațiile stocate în dispozitivul dumneavoastră terminal se realizează în baza regulamentului național de implementare a articolului 5 alineatul (3) teza 2 din Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, în măsura în care prelucrarea informațiilor este absolut necesară pentru a permite utilizarea site-ului nostru web solicitat în mod expres de către dumneavoastră. Orice stocare ulterioară a informațiilor pe dispozitivul dumneavoastră terminal se bazează pe consimțământul dumneavoastră în conformitate cu reglementările naționale de punere în aplicare a articolului 5 alineatul (3) teza 1 din Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice. Prelucrarea datelor la care se face referire în această politică de confidențialitate și temeiul juridic al acestei prelucrări se aplică exclusiv prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal, în măsura în care datele au fost obținute prin stocarea sau accesarea informațiilor pe echipamentul dumneavoastră terminal.

Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul modulelor cookie se efectuează, în cazul modulelor cookie necesare, în baza art. 6 alin. 1 lit. b RGPD (temei juridic) pentru a furniza oferta de informații și a art. 6 alin. 1 lit. c RGPD (temei juridic) pentru a ne îndeplini obligațiile legale, în special pentru a vă oferi o opțiune simplă și documentată de a acorda sau nu consimțământul pentru modulele cookie. Pentru toate celelalte module cookie, prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a RGPD (temei juridic). În plus, art. 6 alin. 1 lit. f RGPD poate fi considerat temei juridic al prelucrării, și anume protecția intereselor noastre legitime. Interesele noastre legitime în sensul art. 6 (1) lit. f RGPD sunt, în special, de a vă putea oferi un site web optimizat din punct de vedere tehnic, ușor de utilizat și adaptat la nevoile dumneavoastră și de a asigura securitatea sistemelor noastre.

(4) Piwik PRO Utilizăm serviciile companiei Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik PRO") pentru analiza și urmărirea site-ului web.

Analiza sau urmărirea conversiilor se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră prin intermediul Managerului de Consimțământ pentru modulele cookie Piwik PRO (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD ca temei juridic). Modulele cookie colectează informații despre modul în care utilizați acest site web pentru a ne permite să îmbunătățim în continuare site-ul și serviciile noastre. Acestea includ, de asemenea, date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP, ID-ul utilizatorului și al dispozitivului și accesul la site-ul nostru web. Adresa dumneavoastră IP este stocată doar într-o formă prescurtată, astfel încât să nu o mai putem atribui persoanei dumneavoastră.

Datele sunt stocate sub formă de date brute pe servere cloud operate de Microsoft Ireland Operations Limited în UE pentru o perioadă de 25 de luni, după care sunt șterse.

Utilizăm Piwik PRO Tag Manager (Manager de etichete) pentru a integra și gestiona unele dintre serviciile terților menționate în lista de module cookie de pe site-ul nostru. Piwik PRO Tag Manager (Manager de etichete) permite gestionarea etichetelor. De asemenea, setările de consimțământ pentru modulele cookie sunt luate în considerare în ceea ce privește instrumentele integrate prin intermediul Tag Manager (Manager de etichete).

Puteți găsi mai multe informații despre Piwik PRO aici: https://piwikpro.de/protectiadatelor/

(5) Urmărirea conversiei Google Ads Plasăm reclame pentru serviciile companiei noastre prin intermediul serviciului „Google Ads". În acest context, folosim funcția „Website Conversion Tracking" a serviciului „Google Ads". Aceasta este oferită de Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SUA). Operatorul de date pentru utilizatorii din UE/SEE și Elveția este Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda („Google"). Google utilizează module cookie în acest scop, cu condiția să vă exprimați acordul.

Aceasta înregistrează atunci când efectuați o așa-numită „conversie" într-o perioadă de până la 90 de zile după ce ați interacționat cu un anunț Mewa Google pe site-ul nostru. O conversie poate fi, de exemplu, faptul că ne contactați pe site-ul nostru sau comandați materiale informative. Acest indicator ne permite să aflăm care dintre reclamele noastre conduc la conversii. Acest indicator ne va ajuta să optimizăm viitoarele noastre reclame Google. În acest context, nu primim nicio informație de identificare despre dumneavoastră ca utilizator. Utilizăm funcțiile de bază ale urmăririi conversiilor de pe site-ul web și am făcut setări care să respecte confidențialitatea, de exemplu, legăturile cu informații de la alte instrumente Google și, de asemenea, opțiunile de re-marketing au fost dezactivate de către noi. Cu toate acestea, informațiile colectate de modulele cookie Google cu privire la conversiile dumneavoastră pe site-ul nostru web și adresa dumneavoastră IP pot fi prelucrate de Google, eventual cumulate și asociate cu alte date și transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Informații privind păstrarea și ștergerea datelor de către Google pot fi găsite aici: https://business.safety.google/adsretention/.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/privacy și https://policies.google.com/technologies/ads.

(6) Link-uri Social Media (SoMe) Pe pagina noastră web sunt incluse link-uri către servicii Social Media (SoMe), precum Facebook, X (fostul Twitter), Instagram, YouTube, Xing și LinkedIn. După ce faceți clic pe respectivele link-uri sau pe grafica integrată SoMe, veți fi redirecționat către pagina furnizorului respectiv. Vă rugăm să rețineți faptul că nu prelucrăm datele dumneavoastră în acest context și că nu suntem responsabili pentru conținutul paginilor de internet pe care le conectăm. În cazul în care urmați un link către serviciile SoMe, vă rugăm să consultați politicile de utilizare a datelor respective și notificările acestor furnizori privind protecția datelor.

(7) Hotjar Noi folosim tool-ul „Hotjar”, oferit de către Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta („Hotjar”) pentru a optimiza site-ul nostru web, serviciile conexe acestuia și experiența dumneavoastră. Hotjar este un serviciu tehnologic, care ne ajută să înțelegem mai bine experiențele utilizatorilor (de exemplu: cât timp petrec și pe care pagini, pe care link-uri fac clic, ce le place și ce nu le place etc.), ceea ce ne permite să construim și să menținem serviciul nostru cu ajutorul feedback-ului lor. Hotjar utilizează modulele cookie și alte tehnologii, pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor noștri și despre dispozitivele lor (lista cookie-urilor la (3) Utilizarea cookie-urilor și a funcțiilor/tehnologiilor asociate). Aceasta include adresa IP a unui dispozitiv (procesate în timpul sesiunii dvs. și stocate în formă anonimizată) dimensiunea ecranului dispozitivului, tipul dispozitivului (identificatorii unici ai dispozitivului), informațiile despre browser, locația geografică (numai țara) și limba preferată, pentru a vizualiza site-ul nostru. Hotjar stochează aceste informații într-un profil de utilizator pseudonimizat în numele nostru.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea "About Hotjar" de pe pagina de suport Hotjar.

5 Cum vă protejăm datele?

Luăm măsuri de precauție pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale și pentru a proteja site-ul nostru web și alte sisteme prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Datele dumneavoastră sunt protejate în mod specific împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și modificării de către persoane neautorizate, precum și împotriva accesului neautorizat și a dezvăluirii sau distribuirii neautorizate. În plus, toate datele pe care le furnizați prin intermediul site-ului nostru web sunt criptate și transmise pe internet prin protocol SSL.

6 Cine primește datele dumneavoastră și dacă acestea sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională?

Inițial, numai angajații noștri care sunt implicați în asistența tehnică, comercială sau editorială iau cunoștință de datele dumneavoastră cu caracter personal. În aceste scopuri, datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, transmise angajaților altor companii din grupul de companii MEWA, în măsura în care acest lucru este necesar pentru asistența corespunzătoare (de exemplu pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră de informații). Dacă, de exemplu, sunteți clientul unei alte companii naționale, o cerere de informații prin intermediul formularului nostru de contact va fi, de asemenea, transmise acestei companii naționale pentru procesare și răspuns.

În plus, utilizăm furnizori externi de servicii ca parte a prelucrării datelor descrise mai sus sau, dacă este necesar, îi însărcinăm cu servicii corespunzătoare. În măsura în care furnizorii de servicii primesc datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de procesatori, aceștia sunt strict ținuți să respecte instrucțiunile noastre atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Categoriile de destinatari externi sunt enumerate în detaliu mai jos:

• furnizori de servicii IT, de ex. ca parte a administrării și găzduirii site-ului nostru web sau a unor servicii/funcții individuale, precum și pentru analiza/măsurarea site-ului web • furnizori de servicii logistice, pentru a vă putea trimite orice produse comandate sau broșuri informative, • furnizorii de servicii de plată și băncile, în procesarea plăților, • agențiile de colectare a creanțelor și consilierii juridici pentru a ne valorifica creanțele.

Dacă v-ați dat consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie de la furnizorul Google, datele dvs. personale pot fi transferate în SUA. Companiile Google din SUA sunt certificate în conformitate cu Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor, cu extensia din Marea Britanie a acestuia și cu Cadrul elvețian privind confidențialitatea datelor, pe care se bazează transferurile de date. În măsura în care deciziile de adecvare pentru transferurile de date din SUA bazate pe cadrele menționate mai sus nu există sau nu sunt aplicabile, transferul respectiv de date se bazează pe clauze contractuale standard emise de Comisia Europeană și încheiate cu furnizorul de servicii. Pe de altă parte, nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către țări din afara UE sau SEE sau către organizații internaționale în sensul Legii române privind protecția datelor. Art. 4 nr. 26 RGPD.

7 Ce drepturi aveți dumneavoastră în calitate de persoană vizată?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi, în conformitate cu cerințele legale, pe care le puteți exercita în orice moment în scris sau în format electronic la noi sau la responsabilul nostru cu protecția datelor, la adresele de contact indicate (a se vedea mai sus „Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa?”):

a. Dreptul la informare: Persoanele vizate au dreptul, în conformitate cu art. 15 din RGPD, de a solicita în orice moment confirmarea faptului că datele cu caracter personal care le privesc sunt prelucrate; în acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul, în temeiul art. 15 din RGPD, de a primi informații suplimentare cu privire la aceste date cu caracter personal și anumite informații suplimentare (inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, categoriile de destinatari, perioada planificată de stocare, drepturile lor, proveniența datelor), precum și o copie a datelor respective.

b. Dreptul la rectificare: Persoanele vizate au dreptul să solicite, în temeiul art. 16 din RGPD, de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal stocate în cazul în care acestea sunt inexacte sau incorecte.

c. Dreptul la ștergere: Persoanele vizate au dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal care le privesc să fie șterse fără întârzieri nejustificate, în condițiile prevăzute de articolul 17 din RGPD. Dreptul la ștergere nu se aplică, printre altele, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară, pentru îndeplinirea unei obligații legale (de exemplu obligații legale de păstrare) sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoanele vizate au dreptul să ceară, în condițiile prevăzute la articolul 18 din RGPD, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: Persoanele vizate au dreptul, în condițiile art. 20 din RGPD, de a solicita ca datele cu caracter personal referitoare la acestea să le fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și au dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

f. Dreptul de opoziție în conformitate cu articolul 21 RGPD: Persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) din RGPD a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În cazul unei opoziții, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. Opozițiile conform art. 21 din RGPD pot fi trimise în scris sau prin e-mail către noi sau responsabililor noștri cu protecția datelor la adresele de contact specificate (vedeți mai sus „Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa?”).

g. Dreptul de retragere: În conformitate cu art. 7 (3) din RGPD, persoanele vizate au dreptul de a revoca, în orice moment, oricare dintre declarațiile de consimțământ acordate, cu efect pentru viitor.

h. Dreptul de a depune o plângere către o autoritate de supraveghere: În condițiile art. 77 din RGPD, persoanele vizate au dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de la locul lor de reședință, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă se consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc încalcă RGPD. Dreptul de a înainta o plângere nu aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare. Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi este:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Alte aspecte: Dacă aveți întrebări sau nelămuriri suplimentare legate de protecția datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail la adresa protectiadatelor@mewa.hu.

8 Există o obligație de a furniza date?

Pentru a vă pune la dispoziție site-ul nostru web și pentru a vă permite să utilizați serviciile/funcționalitățile relevante (cum ar fi formularul de contact, comenzile online etc.), este necesar să furnizați datele personale necesare în acest scop. Fără aceste date nu este posibilă accesarea conținutului site-ului nostru web sau utilizarea serviciilor/ funcționalităților corespunzătoare.

9 Datele dumneavoastră sunt utilizate în procesul decizional automat/profilare?

În principiu, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. În special, aceste decizii nu trebuie să se bazeze în mod regulat pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 alin.1 din RGPD. Ne face plăcere să subliniem că nu folosim niciun proces decizional corespunzător în cadrul site-ului nostru web și al operațiunilor de prelucrare adatelor asociate.

10 Poate fi modificată această notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor?

Dezvoltarea în continuare a internetului și a site-ului nostru web poate afecta, de asemenea, nota de informare privind confidențialitatea și protecția datelor. Ne rezervăm dreptul de a modifica ocazional această notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor specifică site-ului web, în viitor, pentru a ne conforma cerințelor legale actuale sau pentru a reflecta adăugările sau modificările aduse site-ului nostru web. Versiunea curentă a acestei note de informare privind confidențialitatea și protecția datelor se aplică vizitei dumneavoastră, pe care o puteți accesa în orice subpagină la link-ul „Politica de confidențialitate”.

11 Cum tratăm datele personale ale clienților?

În plus față de această notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor specifică paginii web, facem, de asemenea, trimitere la informațiile noastre generale privind „gestionarea datelor cu caracter personal și a sondajelor”, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților în alte scopuri și care pot fi accesate în format digital la următorul link: Vă rugăm să faceți clic aici.

Ediția: Septembrie 2023