_Z__2334.tif

Responsabilitate faţă de angajaţii noştri

Angajaţii noştri sunt cei mai importanţi factori pentru succesul nostru

Locuri de muncă sigure – Responsabilitate faţă de angajaţii MEWA

Noi ne asumăm responsabilitatea pentru aproximativ 5 700 de angajaţi, care la MEWA lucrează în diferite poziţii şi în numeroase locuri: în uzine, ca şoferi de serviciu sau în administraţie. Fiecare îşi aduce contribuţia sa personală la succesul întreprinderii. Asta ştim să apreciem. Pentru MEWA este ceva firesc să aprecieze acest angajament.

Asta se face astfel:

  • Contracte de muncă cinstite şi salarii conform contractului de tarife specific branşei
  • Un viitor asigurat la întreprindere
  • Investiţii în calificarea tuturor angajaţilor
  • Măsuri pentru protecţia sănătăţii tuturor angajaţilor
  • Siguranţă la locul de muncă
  • Aprecierea muncii de mai mulţi ani la întreprindere
  • Tratarea egală a tuturor angajaţilor

Siguranţă la locul de muncă Siguranţa muncii la MEWA

La MEWA, siguranţa muncii stă pe primul loc. Din acest motiv, noi ne implicăm activ în protejarea angajaţilor noştri. Astfel, de exemplu, am iniţiat un nou concept de siguranţa muncii, pe care vrem să-l dezvoltăm în continuare pentru evitarea accidentelor de muncă. Viziunea conducerii este următoarea: zero accidente de muncă.Pentru atingerea acestui scop, în întreprinderile noastre MEWA noi observăm şi analizăm sistematic toate procedeele de lucru şi modurile de comportament. Sunt determinate punctele-cheie ale pericolelor şi accidentelor, procesele de lucru critice sunt îmbunătăţite tehnic sau organizatoric, accidentele de lucru şi de circulaţie sunt verificate, comunicate şi urmărite consecvent. Aceste măsuri sunt valabile la toate locaţiile şi pentru toate întreprinderile.Astfel, noi ne atingem obiectivul de a transmite tuturor angajatelor şi angajaţilor cultura siguranţei muncii, ceea ce face posibilă evitarea tuturor accidentelor de muncă.Prin aceste măsuri, la 1.000 de muncitori numărul accidentelor de muncă a scăzut deja semnificativ.


Noi dăm dovadă de implicare Protecţia sănătăţii la MEWA

Pericolele la locul de muncă sunt diverse. Nu numai accidentele de muncă pot periclita sănătatea angajaţilor, dar şi poziţia necorespunzătoare la locul de muncă. Din acest motiv, procesele şi procedeele de lucru sunt verificate ţi adaptate cu regularitate în toate uzinele MEWA la solicitările corporale.Încă din anul 1994 MEWA a făcut primele încercări pentru a crea locuri de muncă ergonomice pentru croitoare. Deoarece pe piaţă nu existau mijloace de producţie potrivite, MEWA a participat la proiectul de cercetare „Ergonomia la locul de muncă“. Rezultatul după doi ani de cercetare: Locuri de muncă în picioare. În acest mod, croitoarele au o libertate mai mare de mişcare. Prin suprafeţele de suport individuale şi reglabile pentru mâini şi braţe, umerii şi ceafa sunt detensionate, iar mesele de lucru reglabile în înălţime, cât şi pedalele de picior împiedică postura strâmbată şi menajează coloana vertebrală. În 2008 acest angajament a fost distins de către Agenţia Europeană pentru Siguranţă şi Protecţia Sănătăţii la Locul de Muncă (European Agency for Safety and Health at Work) cu premiul „European Good Practice Award 2007“ (primul loc).


Angajaţi calificaţi Pregătire şi perfecţionare profesională la MEWA

MEWA este o întreprindere familială, unde valorile mai sunt trăite activ. Una dintre valorile noastre de bază este „Calificarea“. Doar angajaţii calificaţi pot dezvolta întreprinderea împreună cu noi, doar ei îşi pot asuma responsabilităţi şi pot contribui cu spiritul lor de echipă la succesul întreprinderii. Astfel, pentru noi este important ca angajaţii noştri să fie susţinuţi consecvent. MEWA nu numai că oferă pregătire pentru cele peste 20 de meserii diferite, dar firma şi-a adus contribuţia şi la profilarea în Germania a unora dintre aceste meserii.Totuşi, la MEWA susţinerea angajaţilor nu se opreşte după pregătirea sistematică. În fiecare an, noi oferim angajaţilor noştri o ofertă largă de seminarii interne şi externe, cât şi training în meserie.


Angajamentul este răsplătit Salarii cinstite la MEWA

Tratarea egală a tuturor angajaţilor – indiferent de sex, religie, vârstă, orientare sexuală, apartenenţă etnică sau socială – pentru noi este o cerinţă importantă. În acest context, respectarea legii împotriva discriminării este ceva firesc.Chiar şi colaborarea din întreprinderea noastră nu cunoaşte graniţe: Ca întreprindere cu baze în toată Europa, la MEWA lucrul în echipe internaţionale este un standard.