_MG_0434_7_fused_var.tif

Sustenabilitate MEWA

Noi asumăm responsabilitatea

Gândim pe termen lung şi acţionăm conştient – sustenabilitate MEWA

 • Rentabilitate

  Gestiunea întreprinderii cu atenție și cu simț de răspundere, pentru a asigura stabilitatea acesteia și pentru a facilita o creștere sănătoasă.

 • Mediul

  Conservarea mediului și utilizarea eficientă a resurselor, precum și investiții în tehnica de mediu și dezvoltarea continuă a acestora.

 • Lucrători

  Condiții de lucru juste și sigure pentru toți lucrătorii.

 • Clienți și societate

  Tratament responsabil prin intermediul unui sistem intern de management al calității, a unui cod de conduită pentru partenerii comerciali și pentru furnizori, precum și angajament social în proiecte sociale și asociații.

De mai bine de 30 de ani, însemnătatea subiectului „Sustenabilitate” a crescut continuu la nivelele de economie şi management. Pentru responsabilitatea de întreprindere faţă de societate, un rol din ce în ce mai mare are noţiunea Corporate Social Responsibility (CSR). Acest aport din propria iniţiativă al întreprinderilor presupune, în general, aspecte ecologice, economice şi sociale.Deja în anii 80, deţinătorii Grupului MEWA s-au gândit să-şi asume acest tip de responsabilitate socială şi s-o înglobeze complet în valorile de bază ale întreprinderii. Deoarece, poate proceda răspunzător doar cel care este conştient de responsabilitatea sa. Aceste valori de bază reprezintă şi astăzi identitatea întreprinderii MEWA şi ele sunt trăite zilnic de toţi managerii şi toţi angajaţii, ca şi înainte. Astfel, MEWA a devenit o întreprindere sănătoasă şi conştientă de responsabilităţile sale.


Principiile noastre - Management responsabil

Protecția mediului și a resurselor

Condiții de muncă echitabile și sigure

Conduită orientată spre valori

Responsabilitate față de mediu

Procesele de producție ecologice și protecția resurselor sunt componente esențiale ale sistemului MEWA. În ceea ce privește protecția mediului, obiectivul nostru este de a fi mai buni decât o cere legiuitorul. Acest lucru este valabil atât în uzinele de producție, cât și în cazul produselor și al prestării de servicii în sine. În acest scop, MEWA verifică continuu ceea ce poate fi optimizat privind producția sustenabilă și este un pioner în tendințele din cadrul industriei. Majoritatea instalațiilor de proces și de mediu din uzinele noastre sunt dezvoltări proprii sau instalații dezvoltate de constructori renumiți pe baza cunoștințelor MEWA.


Deja din 1997 am fost distinși ca prima companie din branșa noastră cu certificatul internațional de mediu, conform ISO 14001.

Consumul de energie

Ne ocupăm continuu de optimizarea consumului de energie și de creșterea eficienței energetice a proceselor noastre. Pentru a atinge aceste obiective, uzinele MEWA sunt echipate practic cu mașinile cele mai moderne și deosebit de eficiente din punct de vedere energetic. Uzinele de spălat folosesc căldura din instalațiile de spălare și uscare prin sisteme de recuperare a căldurii în mai multe etape, pentru a încălzi apa și spațiile uzinei. Prin valorificarea termică a substanțelor poluate din cârpele de curățat, în principal a uleiurilor reciclabile, poate fi acoperit până la 80% din necesarul de energie pentru uscătoare și spălătorii. În total, în fiecare an sunt economisiți aproximativ 7 milioane de litri de păcură (energie primară fosilă).


La sfârșitul anului 2016, în companie a fost introdus sistemul de management al energiei ISO 50001, care include planificarea și implementarea măsurilor care asigură un consum minim de energie.

Transportul și logistica

Pentru a menține cât mai scăzut posibil impactul transportului asupra mediului, alegem cele mai noi și mai ecologice modele pentru flota noastră de vehicule. Planificarea eficientă a curselor la livrarea către clienți și școlarizarea periodică a șoferilor de service privind conducerea eficientă din punctul de vedere al consumului de combustibil asigură utilizarea optimă a energiei.


Emisiile

Aerul uzat rezultat din recuperarea agentului termic este eliminat numai după o purificare temeinică. Datorită sistemelor noastre sofisticate de purificare a gazelor de ardere, valorile limită impuse de lege nu sunt doar respectate, ci ne situăm mult sub acestea.

Domeniile noastre de responsabilitate

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Responsabilitate faţă de mediu

  Responsabilitate faţă de mediu

 • _Z__2334.tif

  Responsabilitate faţă de angajaţii noştri

  Responsabilitate faţă de angajaţii noştri

 • |

  Responsabilitate socială

  Responsabilitate socială

 • Detail__MG_9638.JPG

  Responsabilitate economică

  Creşterea noastră economică se concretizează în stabilitate şi în creşterea continuă şi sănătoasă. Obiectivul: investiţii prevăzătoare.