_MG_0434_7_fused_var.tif

Sustenabilitate MEWA

Noi asumăm responsabilitatea

Gândim pe termen lung şi acţionăm conştient – sustenabilitate MEWA

 • Rentabilitate

  Gestiunea întreprinderii cu atenție și cu simț de răspundere, pentru a asigura stabilitatea acesteia și pentru a facilita o creștere sănătoasă.

 • Mediul

  Conservarea mediului și utilizarea eficientă a resurselor, precum și investiții în tehnica de mediu și dezvoltarea continuă a acestora.

 • Lucrători

  Condiții de lucru juste și sigure pentru toți lucrătorii.

 • Clienți și societate

  Tratament responsabil prin intermediul unui sistem intern de management al calității, a unui cod de conduită pentru partenerii comerciali și pentru furnizori, precum și angajament social în proiecte sociale și asociații.

De mai bine de 30 de ani, însemnătatea subiectului „Sustenabilitate” a crescut continuu la nivelele de economie şi management. Pentru responsabilitatea de întreprindere faţă de societate, un rol din ce în ce mai mare are noţiunea Corporate Social Responsibility (CSR). Acest aport din propria iniţiativă al întreprinderilor presupune, în general, aspecte ecologice, economice şi sociale.Deja în anii 80, deţinătorii Grupului MEWA s-au gândit să-şi asume acest tip de responsabilitate socială şi s-o înglobeze complet în valorile de bază ale întreprinderii. Deoarece, poate proceda răspunzător doar cel care este conştient de responsabilitatea sa. Aceste valori de bază reprezintă şi astăzi identitatea întreprinderii MEWA şi ele sunt trăite zilnic de toţi managerii şi toţi angajaţii, ca şi înainte. Astfel, MEWA a devenit o întreprindere sănătoasă şi conştientă de responsabilităţile sale.


Domeniile noastre de responsabilitate

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Responsabilitate faţă de mediu

  Responsabilitate faţă de mediu

 • _Z__2334.tif

  Responsabilitate faţă de angajaţii noştri

  Responsabilitate faţă de angajaţii noştri

 • |

  Responsabilitate socială

  Responsabilitate socială

 • Detail__MG_9638.JPG

  Responsabilitate economică

  Creşterea noastră economică se concretizează în stabilitate şi în creşterea continuă şi sănătoasă. Obiectivul: investiţii prevăzătoare.