ABE-G03-MTS-TQM-3.tif

Managementul calităţii la MEWA

Noi dorim să fim cei mai buni pentru clienţii noştri

Un sistem consecvent pentru siguranţa şi calitatea la nivel general – Managementul calităţii la MEWA

Calitatea pentru noi este mai mult decât condiţia de bază pentru succes şi competitivitate. Ea este etalonul după care ghidăm întreaga noastră paletă de servicii, deoarece noi dorim să fim cei mai buni pentru clienţii noştri.

Din acest motiv, la noi calitatea nu este asigurată din întâmplare, ci ea este oferită cu consecvenţă. Zi de zi. În toate domeniile: de la dezvoltarea produselor până la serviciile pentru clienţi.

Calitatea este asigurată de Sistemul nostru de Management Total-Quality. Pentru asta, MEWA este certificată conform ISO 9001 încă din anul 1992. Avantajul dumneavoastră: Noi oferim dumneavoastră standarde de calitate la nivel constant – în toată Europa şi la toate întreprinderile MEWA.

Orientare spre client

Baza conceptului nostru de calitate este apropierea de către clienţii noştri şi orientarea consecventă pe piaţă. Asta înseamnă: asistenţa intensivă oferită clienţilor, chestionarea regulată a clienţilor, studii de cercetare a pieţei, cooptarea furnizorilor calificaţi şi colaborarea strânsă cu experţi din diverse domenii. Astfel, noi putem reacţiona repede şi flexibil la trendurile şi cerinţele actuale ale pieţei – sau chiar putem fi cu un pas mai în faţă.

Auditare

Managementul calităţii trebuie aplicat consecvent, sistematic şi după criterii clar definite. Astfel, noi solicităm verificarea de către instituţii autorizate a modului de respectare a normelor şi a directivelor naţionale şi internaţionale.La audituri desfăşurate cu regularitate, serviciile noastre sunt verificate pe bancul de probă. Erorile pot fi evitate sau recunoscute din timp, şi astfel pot fi planificate şi realizate îmbunătăţiri pentru clienţii noştri. Rezultatul: Toate uzinele MEWA dispun de certificatul ISO 9001.


Sistemul nostru Total Quality Management

  • Orientarea tuturor domeniilor de activitate ale întreprinderii spre clienți și piețe.
  • Analiza regulată a situației pieței și o adaptare optimă, continuă și corespunzătoare a sistemelor noastre de prestări servicii și a ofertei noastre de produse.
  • Gradul ridicat de calificare și de motivare a lucrătorilor noștri pe toate planurile și implicarea lor în procesele de decizie.
  • Îmbunătățirea continuă și direcționată a tuturor proceselor de exploatare, precum și capacitatea de verificare a acestor procese.
  • Certificare conform ISO 9001 și ISO 14001 (pentru informații detaliate privind punctele noastre de lucru, a se vedea certificatele de mai jos).
  • Parteneriatul cu furnizorii noștri pe baza unor criterii de calitate clare.
  • Organizarea tehnologiei de mediu din branșă cu indicarea direcției de dezvoltare.
  • Creșterea gradului de încredere a opiniei publice, luând în considerare dezvoltarea societății în ansamblu.

+ Cor 1Certificat 14001 Certificat 9001