Utilizarea cookie-urilor

Acest site folosește cookie-uri. Dacă folosiţi acest site, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Găsiţi detalii aici.

Politica de confidențialitate a grupului MEWA

Politica de confidențialitate a grupului MEWA

Dorim să vă informăm despre prelucrarea datelor dvs. personale de către grupul de companii MEWA. Vom respecta următoarele prevederi privind protecția datelor.

1. Prelucrarea datelor dvs. personale de către grupul MEWA

Grupul MEWA (denumit în continuare „MEWA”) este un grup de companii cu sedii în Germania și în alte țări europene. Companiile din cadrul grupului MEWA sunt implicate în dezvoltarea, furnizarea și întreținerea sistemelor textile reutilizabile și oferă servicii de profil pentru întreprinderile din industrie, artizanat, comerț și gastronomie.

Entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este întotdeauna compania MEWA menționată în contract.

Suntem mereu la dispoziția dvs. pentru orice întrebări legate de protecția datelor. Ne puteți trimite întrebările dvs. la adresa:

MEWA Textil-Service Kft.
2092 Budakeszi
Bianka utca 18.

protectiadatelor@mewa.ro

2. Tipul și originea datelor prelucrate de MEWA

Clienții MEWA sunt companii din întreaga Europă. Prin urmare, procesăm informațiile personale ale persoanelor fizice numai în măsura necesară pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale care decurg din relațiile de afaceri cu clienții noștri corporativi. Procesarea înseamnă de ex. colectarea, stocarea, ștergerea sau transmiterea datelor personale.

Unele dintre datele pe care le procesăm includ:

 • Adresa de serviciu și datele de contact, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția și departamentul persoanelor de contact din cadrul clienților și furnizorilor noștri etc.
 • Numele și dimensiunile de îmbrăcăminte ale angajaților clienților noștri, de care avem nevoie pentru furnizarea echipamentului de lucru profesional.
 • Datele de care avem nevoie pentru facturarea corectă, cum ar fi detaliile băncii, codul fiscal etc., în măsura în care acestea sunt datele unei persoane fizice.

Datele personale prelucrate de noi sunt obținute în cadrul relațiilor de afaceri cu clienții noștri. În parte, primim, de asemenea, date cu caracter personal de la filialele grupului MEWA, de ex. în contextul relațiilor cu clienților en-gros din diferite locații.

Procesăm, de asemenea, și date cu caracter personal pe care le-am obținut în alte moduri, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor:

 • din surse publice, cum ar fi registrele comerțului din diferite țări, târguri, expoziții, surse de pe internet, ziare, cărți de telefon etc.,
 • de la terțe părți care nu sunt afiliate la grupul MEWA, de ex. clienți care ne-au comandat îmbrăcăminte de lucru pentru angajații lor, asociații comerciale și de afaceri, agenții de raportare a creditelor, companii de asigurări etc.

3. Scopurile procesării datelor de către MEWA și bazele juridice

Procesăm datele cu caracter personal numai în scopuri legitime și în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

3.1 Procesăm datele pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale

Procesăm datele personale pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de clienții noștri sau pentru a lua așa-numitele măsuri precontractuale, bazate pe cereri specifice.

În aceste cazuri, scopul prelucrării datelor este determinat de contractul pe care l-am încheiat cu clienții noștri și serviciile pe care trebuie să le furnizăm. Acesta poate include, de exemplu, prelucrarea datelor cu caracter personal pentru trimiterea de cataloage, informații despre serviciile noastre sau pregătirea ofertelor propriu-zise.

3.2 Procesăm datele pentru a ne proteja interesele legitime (luând în considerare și interesele dvs.)

De asemenea, procesăm datele cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor legitime ale MEWA, ale companiilor MEWA sau ale clienților noștri (precum și ale unor terțe părți, dacă este cazul). Acestea pot include:

 • furnizarea de lavete de curățat și îmbrăcăminte profesională și de protecție;
 • furnizarea serviciului pentru clienți și tratarea reclamațiilor;
 • măsuri de îmbunătățire a serviciilor noastre și de consolidare a relațiilor cu clienții, de ex. sondaje în rândul clienților;
 • cooperarea cu birourile de credit pentru verificarea creditelor;
 • trimiteri poștale directe, în măsura în care nu v-ați opus prelucrării datelor dvs. personale în acest scop;
 • monitorizarea spațiilor accesibile publicului din sediile noastre prin intermediul dispozitivelor optico-electronice (supraveghere video);
 • schimbul de date cu caracter personal în cadrul grupului MEWA în scopuri administrative interne.

3.3 Procesăm datele cu acordul dvs.

De asemenea, procesăm datele dvs. personale în baza consimțământului pe care ni l-ați acordat. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Rețineți, totuși, că prelucrarea datelor rămâne permisă până când retragerea consimțământului intră în vigoare.

3.4 Procesăm datele pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale

Trebuie să procesăm anumite date pentru a ne îndeplini anumite obligații legale. Astfel de obligații pot rezulta din legislația națională comercială, fiscală sau socială, precum și din legislația europeană, de ex. în ceea ce privește combaterea finanțării terorismului. Grupul MEWA poate fi, de asemenea, obligat să colecteze, să stocheze, să păstreze și să raporteze date utilizate, în general, în scopuri de control de către autoritățile responsabile.

3.5 Informații despre modificările scopului

Dacă vă procesăm datele personale într-un alt scop decât cel pentru care am colectat datele inițial, vă vom informa - în măsura permisă de lege - despre acest nou scop.

4. Destinatarul datelor dvs.

Datele personale vor fi puse la dispoziția altor companii MEWA numai dacă și în măsura necesară pentru a ne proteja drepturile și obligațiile legale și contractuale. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul coordonării serviciilor contractuale cu clienții noștri. Cazurile tipice sunt cooperarea dintre departamentul de vânzări MEWA și compania supervizoare sau sprijinul unor clienți majori de către mai multe companii MEWA.

Pentru a îndeplini anumite obligații contractuale, colaborăm cu furnizorii de servicii externi. Aceasta este situația când producem îmbrăcăminte conform măsurilor dvs., când vă trimitem materiale publicitare sau când realizăm sondaje în rândul clienților. În măsura în care implicăm furnizori de servicii externi, acest lucru este întotdeauna în limitele și în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor.

În plus, transferăm datele cu caracter personal unor entități din afara MEWA numai dacă suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. În toate celelalte cazuri, datele dvs. nu vor fi transferate către terțe părți decât dacă v-ați dat consimțământul în acest sens.

5. Transmiterea către țări terțe sau organizații internaționale

Nu vă vom transmite datele către destinatari din țări fără niveluri adecvate de protecție a datelor (țări terțe).

6. Durata de păstrare a datelor

Vom păstra și prelucra datele personale atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale. De îndată ce datele nu mai sunt necesare, acestea vor fi șterse.

Pentru a respecta anumite cerințe legale, trebuie să păstrăm anumite date personale și după încetarea relațiilor contractuale. Asemenea cerințe sunt, de exemplu, cele privind documentarea, păstrarea dovezilor și arhivarea, din legislația comercială și fiscală națională. În aceste cazuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele pe duratele prevăzute de aceste regulamente. De ex. perioadele de păstrare pentru sediul central din Germania sunt, de obicei, de 3 până la 10 ani sau, în cazuri excepționale (de ex. litigii), până la 30 de ani.

7. Obligația de a furniza date

Pentru a ne putea deservi clienții, trebuie să procesăm anumite date personale. De asemenea, în anumite cazuri, suntem obligați prin lege să le procesăm. Anumite date sunt colectate pentru a face posibilă încheierea contractului (de ex. adresa, datele  și persoanele de contact din compania dvs.), iar pe altele ni le oferiți chiar dvs. (de exemplu, datele de transport).

Fără aceste date, nu putem încheia contracte cu clienții noștri.

8. Procesele decizionale automate și crearea profilurilor

Nu folosim procese decizionale automate în deciziile care au efecte juridice asupra dvs. sau vă pot afecta într-o manieră similară.

Nu creăm profiluri în sensul definit de paragraful 4 din Art. 4 DSGVO.

9. Drepturile dvs. privind confidențialitatea

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către companiile MEWA, persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu Regulamentul general european privind protecția datelor - eventual în limitele statutare prevăzute de legislația statelor membre:

 • Dreptul la informare;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la anulare;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la obiecții.

În plus, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, cu efecte viitoare. O astfel de retragere a acordului nu funcționează retroactiv, deci nu afectează procesările efectuate până în momentul retragerii.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal de către MEWA nu este în conformitate cu reglementările privind protecția datelor sau dacă sunteți nemulțumit de informațiile furnizate de noi, aveți dreptul, în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul european general privind protecția datelor, să vă adresați autorității de supraveghere competente în jurisdicția căreia se află compania MEWA în cauză.

Informații despre dreptul dvs. de a ridica obiecții

1. Dreptul de a ridica obiecții în cazuri speciale

Aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare a datelor dvs. în orice moment, din orice motive specifice situației dvs. particulare. Acest drept se aplică prelucrării datelor în interes public și prelucrării datelor pentru protejarea intereselor legitime. Acest drept se aplică și creării profilului, în măsura în care se bazează pe aceste două dispoziții. În cazul ridicării unei obiecții, nu vă vom mai prelucra datele personale. Cu toate acestea, acest drept ar putea să nu fie aplicabil dacă putem stabili motive legitime temeinice de procesare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau dacă prelucrarea este în scopul afirmării, exercitării sau apărării revendicărilor legale.

2. Opoziția față de prelucrarea în scopuri de marketing direct

În cazuri individuale, procesăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct. Acesta este cazul, de exemplu, atunci când vă trimitem informații despre oferte speciale sau oferte de reducere. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în aceste scopuri. Acest drept se aplică și creării profilului, în măsura în care acesta este asociat cu o astfel de corespondență directă. În cazul ridicării unei obiecții, nu vă vom mai prelucra datele personale în acest scop.

Puteți să ne comunicați obiecțiile dvs. oricând, în formă liberă. În acest scop, trebuie doar să ne trimiteți un e-mail la adresa: protectiadatelor@mewa.ro